Visionen om en Danse- og Kulturpavillon Aarhus

En ”Danse- og Kulturpavillon” er et delmål for DanseParaplyen Aarhus, der skal være med til at skabe et stærkt, bredt favnende, levende og mangfoldigt dansemiljø, som kan sætte Aarhus på Danmarks og verdenskortet som Dansens by. En del af et stærkt fundament for at gøre social dans til et meget synligt gå i byen miljø, hvor det er dansen og det sociale sammenhold, der har hovedfokus. – se nyeste projektbeskrivelse 

Vision
En Danse- og Kulturpavillon centralt placeret i byen kan skabe en helt ny inspirerende og kreativ platform for fællesskab, sammenhængskraft og aktivitet på tværs af køn, alder, kultur og hvor dansen og amatørkulturen generelt kan blive mere synlig i det Århusianske bybillede. Pavillonen og stedet skal emme af liv og aktivitet og give byens borgere og foreninger mv. mulighed for at udveksle, opleve, afprøve, undersøge, fristes, motiveres til bevægelse og fælles aktiviteter. Det skal være et sted hvor der også er plads til pausen, hvor man nyder andres aktivitet, som fx. med en café eller picnic muligheder. Et udflugtsmål for dem, der gerne vil opleve noget andet og gerne inspireres til afprøve sig selv.

Aktiviteter
En oplagt aktivitet hen over sommeren er Dansens dag og Sommerdans, hvor forskellige danseforeninger gratis introducerer til de forskellige dansestilarter, byder op til dans og selv danser. Sommerdans har været afholdt mange gange i Aarhus siden 1990’erne – sidste gang i 2018, men har ikke fundet et fast format som f.eks. i København, hvor der deltager ca. 10.000 over 5 uger med et bredt program for børn, familier, voksne & seniorer – se mere på sommerdans.dk. DanseParaplyen Aarhus har naturligvis fokus på dansen, men visionen er, at pavillonen også skal være et mødested for andre amatørkulter aktiviteter som bl.a. kor, orkester og teater. Aktiviteterne støttes også i dag af Samrådet for Amatørkultur i regi af Magistraten for Sport & Fritid dog uden, at der er oplagte steder at vise og dele disse aktiviteter.

Ideer og ønsker til indretningen
Bygningen bør være let og simpel i opbygning og ikke nødvendigvis opvarmet, der skal tænkes bæredygtigt, alternativt og kreativt. Pavillonen skal indrettes enkelt og overskueligt med fleksibilitet til forskellig anvendelse, skiftende fra åben til lukket afhængig af arrangement/tilbud, tid, vejr og årstid.

Der skal være plads til publikum, som bare stopper op eller har lyst til at sætte sig på indrettede borde/bænke. Pavillonen skal enten indeholde eller have et anneks med offentlige toiletter samt café eller lignende. Inspirationen er fra de gamle historiske Dansepavilloner f.eks. den på Karens Minde i en nutidig fortolkning – se mere

Sport- og Fritidspolitiken for 2018-2021
En Danse- og Kulturpavillon vil være i tråd med Aarhus Kommunes Sport og Fritidspolitik, hvor der bl.a. står: “Der skal skabes synlige faciliteter i det offentlige rum, så byen lægger op til bevægelse og aktiviteter. Det kan f.eks. være en pavillon på havnefronten, Bispetorv eller lignende, der kan bruges til kor, yoga eller andre aktiviteter”. Se mere via på aarhus.dk

Drift af huset
Det forventes, at pavillonen skal driftes af Aarhus kommune med hensyn til de praktiske opgaver og de overordnede administrative opgaver. Vedr. programlægning, ideer til aktiviteter og afholdelse af disse mv. vil det være oplagt at forestille sig, at det er i samarbejde med f.eks. Danseparaplyen, Samrådet for Amatørkultur, DGI Østjylland, Århus Ungdommens Fællesråd, Idrætssamvirket & Folkeoplysningssamvirket, hvor alle kan være med til at fylde huset med liv.

Caféen skal drives evt. af privat investor eller evt. som caféen på Folkestedet, hvor Aarhus Tech er med til at drive caféen eller á la Gyngen, med evt. tilknyttet enkeltpersoner i jobtræning, der har behov for at styrke deres kompetencer.

Vejen til succes
Det altafgørende for succes er, at vi har en stærk organisering for netop sammen at kunne lave en stærk PR overfor specielt Aarhus Kommune, for danse foreninger, den sociale dans, amatørkultur generelt og de værdier, der er forbundet hermed. Vi skal sammen vise, at det er vigtigt at dansen og anden amatørkultur skal opprioriteres i Aarhus Kommune. Der må ikke være nogen begrænsning for hvilke danse eller kulturformer, der kan anvende pavillonen. Ønsket/intensionen er at skabe et miljø der motiverer, udvikler og giver alle amatørkulturer mulighed for at udvikle sig og lade sig inspirere i fælles samarbejde med de andre stilarter og foreninger, som Aarhus har at byde på.

Initiativets gevinst
Det er vigtigt at få lavet et “rum” i byen, hvor byens borgere kan dele interesser, motivere hinanden og få inspiration også uden i forvejen at være medlem af en forening. Dette kan tilgodeses ved at skabe sted i det offentlige rum, hvor en mangfoldighed af aktiviteter kan vise og dele, hvad de arbejder og fascineres af. Pavillonen skal være det sted i byen, hvor vi deler vores entusiasme i frivilligheden navn. Dans, sang, musik og teater er livsglæde og en Danse & Kulturpavillon vil gøre det muligt at mødes og skabe fællesskaber på tværs af aktiviteter, foreninger, alder, køn, minoriteter og interesser.

Et stærkt centrum med plads til amatørkulturen, som vil skabes i en Danse & Kulturpavillon vil trække mange nye aktører og interesserede til og skabe masser af liv i byen, det vil styrke folkesundheden, modvirke ensomhed, fremme livsglæden og sammen med Dansens Hus sættes Aarhus på Danmarks- og verdenskortet som danseby.

Dans og kultur fællesskab bringer smilet frem i smilets by

Støt en Danse- og Kulturpavillon
Et nyt kraftcenter for Amatørkulturens sommeraktiviteter.

Drømmer du om en fast ramme for sommeraktiviteter i Aarhus – Et sted hvor der er højt til himlen og plads til fællesskab og amatørkultur?

Så tilmeld dig Facebook støttegruppen og inviter alle dine interesserede venner så målet på 2.500 medlemmer kan nås, og dermed være med til at overbevise Aarhus Kommune om at en “Danse- og Kulturpavillon” skal med i den nye 10-årige anlægsplan.

Danse- kulturpavillon