Styregruppen

Henrik Dalsgaard Rokkjær

Henrik Dalsgaard Rokkjær

Formand

Mail: formand@danseparaplyen.dk
Telefon: 26791655
Dansestil: Salsa

Maj-Britt Lillelund

Maj-Britt Lillelund

Næstformand

Mail: maj-britt@danseparaplyen.dk
Dansestil: Flamenco

Per Christensen

Per Christensen

Økonomiansvarlig

Mail: per@danseparaplyen.dk
Dansestil: Swing og Rock’n Roll

Valgt på repræsentantskabsmødet den 30. marts 2022. Næste ordinære repræsentantskabsmøde er i marts 2023.