Medlemskab

DanseParaplyen Aarhus har 2 medlemskabstyper, som er defineret i vores vedtægter som:

§ 3 Medlemskab
DanseParaplyen er en almennyttig forening og enhver aktør indenfor dans og dansemusik, som fx danseforeninger, dansemusikforeninger, danseskoler, undervisere, dansearrangører, orkestre, DJ’s etc, der aktivt vil arbejde for formålet, kan blive medlem ved skriftlig henvendelse til styregruppen og indbetaling af kontingent.
Fortsat medlemskab kræver betaling af det årlige kontingent senest d. 1. februar
Udmeldelse skal ske skriftligt til styregruppen.

§4 Støttemedlemmer
Enhver kan blive optaget som støttemedlem i DanseParaplyen ved indbetaling af et årligt beløb til støtte af DanseParaplyens aktiviteter og initiativer.
Støttemedlemmer har møde- og taleret men ikke stemmeret ved repræsentantskabsmødet.

Kontingent
Kontingentet for 2022 er sat til 100 kr. for medlemmer og 50 kr. for støttemedlemmer.

Indmeldelse
Hvis man ønsker at blive medlem skrives der en email til formand@danseparaplyen.dk

Støttemedlemsskab sker ved at indbetale 50 kr. via MobilePay til 471612 eller via følgende link