Om DanseParaplyen

Baggrund
På baggrund af initiativ fra det Aarhusianske dansemiljø og med hjælp fra DGI er der blevet afholdt 3 workshops, med henblik på at få samlet alle de gode kræfter i de mange foreninger, danseskoler interessegrupper der findes inden for dansen, i en fælles paraplyforening/sammenslutning. På den baggrund blev ”Danseparaplyen Aarhus” oprettet den 24. oktober 2019.

Hvem er vi?
DanseParaplyen er et netværk for dans i Aarhus.

Medlemmer
Styregruppe
Vedtægter